Gezin

Het liefst wil je dat je gezin een veilige, stimulerende omgeving is waarin je kinderen zich kunnen ontwikkelen tot stabiele volwassenen. Helaas is de werkelijkheid soms anders en is in het gezin de harmonie ver te zoeken.

Een ingrijpende gebeurtenis, een verliessituatie of doordat de samenstelling van het gezin is veranderd, kan de aanleiding zijn dat je elkaar uit het oog bent verloren. Er ontstaat onbegrip, disharmonie of ieder gaat een beetje zijn eigen gang. Kortom; een niet wenselijke situatie.

Coaching voor het gezin:
Door samen te werken, te praten en oefeningen te doen, worden de onderlinge verbindingen versterkt en leer je elkaar weer op een andere manier kennen.

De kinderen voelen zich meer begrepen en gesteund door de gezinssessies en de ouders leren kanten van hun kinderen kennen die tot nog toe misschien bedekt zijn gebleven. Op een speelse manier ontstaan er vaak mooie gesprekken en worden er nieuwe wegen ingeslagen.

Een gezinssessie heeft een positieve uitwerking op het kind of kinderen én op de ouders, kortom; op het gezin als geheel.

Methoden die gebruikt worden