Rouwbegeleiding voor kinderen en jongeren

Verlies hoort bij het leven en rouw dus ook. Dat klinkt makkelijker dan het is. Want rouwen doet pijn, rouwen is moeilijk, rouwen maakt je anders dan je vrienden en leeftijdgenoten. Kortom rouwen is hard werken. Je wereld staat op zijn kop en je voelt van alles wat je eigenlijk niet wilt voelen.

Als kinderen of jongvolwassenen een dierbare verliezen kan het voor de mensen om hen heen heel moeilijk zijn om hen te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen laten hun verdriet niet, of heel anders, zien dan volwassenen dat doen. Het rouwgedrag wordt vaak dan ook niet herkend door hun omgeving.

Sommige verliezen zijn nauwelijks te dragen. Kinderen geven dit vaak niet zelf aan maar je ziet dat ze als het ware de verbinding met het leven niet meer echt aan gaan. Ook kunnen er andere signalen zijn zoals stemmingswisselingen, depressieve klachten, concentratieproblemen, vage lichamelijke klachten. Kinderen kunnen tot in hun ziel geraakt zijn.

Zeespiegel biedt kinderen begeleiding en ondersteuning door met de kinderen in gesprek te gaan, te spelen, en te dwalen door het land van rouw. In een veilige setting voelen de kinderen zich gesteund en worden gestimuleerd om zich te uiten op een manier die bij hen past. Zo kan de verlieservaring integreren in het leven van nu.

Ieder mens is anders en rouwt dus ook anders. Wij bieden een afgestemd persoonlijk traject. De ervaring leert dat zo’n traject uit ongeveer 4 tot 6 sessies bestaat. Losse sessies behoren natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Methoden die gebruikt worden