afscheidsrituelen

ANDERE RITUELEN

voor alle vormen van dank & afscheid

ANDERE RITUELEN

voor alle vormen van dank
& afscheid

Wat een ritueel voor mij betekent

  • Even stil staan.
  • Heel bewust en vol aandacht het moment beleven.
  • Een markering in de tijd, een scheiding aanbrengen van wat geweest is en wat gaat komen.
  • Een moment waardoor het bewuste en het onbewuste wat in ons leeft, een vorm krijgt, uitgesproken wordt en soms ook gedeeld wordt.
  • Iets dat verder reikt dan woorden en ieder op zijn of haar eigen niveau raakt.
  • Een dagelijkse handeling die door de aandacht waarmee het gedaan wordt zijn diepgang krijgt.
  • Iets onnoembaars, wat je brengt naar een volgende fase.

Een ritueel is voor mij waardevol, verbindend en verdiepend. Wanneer het goed is, spreekt het alle aanwezigen aan.

Aan wat voor rituelen u kunt denken

Asverstrooiingsritueel, een ritueel rondom de verstrooiing van de as.

Een schaduw- of parallelviering; een viering voor een deel van de familie of kring die om wat voor reden ook niet aanwezig kunnen of willen zijn bij de officiële uitvaart.

Een ritueel afgestemd op een specifieke doelgroep. Te denken aan kinderen, jongvolwassenen, mensen met alzheimer of met een verstandelijke beperking.

Een ritueel bij verhuizing of emigratie. Nog een keer omkijken voordat men verder gaat.

Een ritueel voor het verwerken van een grote wens die niet in vervulling zal gaan, bijvoorbeeld een kinderwens.

Een afronding of levenseinde ritueel; rituelen rond scheiding, een afscheidsritueel op het werk, afscheid van de gezondheid.

Dankrituelen; een bijzonder ritueel dat op verschillende momenten kan worden gedaan is het Peruaanse dankritueel. Mooi als afrondingsritueel, levenseinderitueel of als het gezin een nieuwe fase in gaat, bijvoorbeeld als de kinderen het huis verlaten.

Er zijn veel momenten denkbaar dat een ritueel of viering een toegevoegde waarde kan hebben. Samen met u zoek ik graag naar de meest aanspreekbare vorm, de locatie en de betekenis van de ceremonie.