judith van beurden woorddienstbegeleider

BEGELEIDING BIJ UITVAARTDIENSTEN

Ritueelbegeleider & woorddienstbegeleider

BEGELEIDING BIJ
UITVAARTDIENSTEN

Ritueelbegeleider
& woorddienstbegeleider

Een onderdeel van mijn werk als ritueelbegeleider is het begeleiden van uitvaartdiensten. Dit wordt ook wel uitvaartspreker of woorddienstbegeleider genoemd.

Ik begeleid nabestaanden om de afscheidsdienst van hun dierbare voor te bereiden.

In alle rust luister ik naar jullie verhaal, zoeken we samen woorden die passen bij jullie gevoel, geef ik ruimte aan jullie verhalen en herinneringen, gevoelens en ervaringen.

Samen gaan we op zoek naar wat de dierbare heeft betekend en zoeken we naar manieren om het afscheid vorm te geven.

Mijn werk verschilt van het werk van een uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer zorgt voor de praktische kant van het afscheid, terwijl ik zorgdraag voor de inhoudelijke kant van de viering.

Een traan van verlangen en gemis
een kleine flonkering op je wang
vertelt het grote verhaal
van eb en vloed.

Wat kunt u van mij verwachten?

In een persoonlijk gesprek probeer ik mij door uw verhalen en herinneringen, een beeld te vormen van uw dierbare.

We bespreken wat u wilt, welke sfeer u in de uitvaart wilt en welke thema’s en onderwerpen aan bod kunnen komen.

Ik inventariseer of er sprekers zijn, of mensen die op een andere manier willen bijdragen aan de uitvaart.

Ik kan u helpen bij de muziekkeuze, het maken van de tekst van het gedachtenisprentje en bij het maken van een fotopresentatie.

Als u wilt schrijf ik een levensverhaal of overweging over het leven van de overledene.

Tijdens de afscheidsviering kan ik voorgaan, de sprekers aankondigen of een combinatie hiervan. Ook kan ik u begeleiden in het zelf doen.

Na afloop van de viering ontvangt u van mij een boekje van de viering.